Seuran säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Celestial Stars Cheer Team ry ja sen lyhenne on CSC. Yhdistyksen kotipaikka on Heinola.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää cheerleadingin harraste- ja kilpaliikuntatoimintaa, sekä tukea lasten- ja nuorten harrastustoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys… 

  • järjestää cheerleading-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia.
  • järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.
  • osallistuu lajin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
  • hankkii tarvittavia välineitä ja puvustoa.
  • tekee yhteistyötä erilaisten tahojen kuten muiden liikuntaseurojen, kattojärjestöjen ja yritysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. 

3§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus heidän täytettyään liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuutensa.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa suorittamalla kausittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4§ JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa kuluista sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet, jotka ovat ehtineet syntyä ja joita ei saada peruttua.